+ 385 (0)91 2849 155 info@karakatravel.hr

PODACI O TVRTKI (HR)

➢ Naziv tvrtke: ​Karaka Travel Dubrovnik d.o.o. Za usluge i turistička agencija

➢ Sjedište tvrtke:​ Dubrovnik, Masarykov put 1

➢ Sud kod kojeg je tvrtka upisana u Sudski registar: ​Trgovački sud u Zagrebu

➢ Broj pod kojim je tvrtka upisana u Sudski registar: ​080919118

➢ Naziv i sjedište financijskih institucija u kojima tvrtka ima otvorene račune zajedno s  brojevima računa: ​

Hrvatska Poštanska Banka d.d.; rn.br. 2390001-100874730

➢ IBAN: ​HR52 2390 0011 1008 7473 0

➢ Prezimena i najmanje jedno ime člana Uprave društva: ​Batarelo Krešić, Sandra

➢ Iznos temeljnog kapitala i da li je uplaćen u cijelosti: ​20.000,00 HRL, uplaćen u cijelosti

INFORMATION ABOUT THE COMPANY (ENG)

➢ Company name: ​Karaka Travel Dubrovnik d.o.o. for services and tourist agency

➢ Head office: ​Dubrovnik, Masarykov put 1

➢ Court where the company is registered in the Court Registry: ​Commercial Court in Zagreb

➢ The number under which the company is registered in the Court Registry: ​080919118

➢ The name and the headquarters of the financial institutions in which the company has open  accounts together with the account numbers: ​Hrvatska Poštanska Banka d.d .; acc.no.  2390001-100874730

➢ IBAN: ​HR52 2390 0011 1008 7473 0

➢ Name and at least one member of the Management Board: ​Batarelo Krešić, Sandra

➢ Amount of principal and whether paid in full: ​20,000.00 HRK, paid in full

FOLLOW US

AGENCY INFO

AGENCY INFO

CONTACTS

+ 385 (0)91 2849 155

+ 385 (0)91 3496 410

Email: info@karakatravel.hr

 Information about the company

General terms

Submission of complaints 

PAYMENT